Επικοινωνία


Τηλέφωνο : 2810.39.4883

Φαξ:             : 2810.39.4884

E-mail……..: fk@culture.uoc.gr
Ιστοσελίδα.: http://culture.uoc.gr
Διεύθυνση..: Πανεπιστημιούπολη Βουτών Φοιτητικό Κέντρο, Ηράκλειο, Κρήτης.