Σκοπός

Σκοπός της λειτουργίας του Φοιτητικού Κέντρου είναι:

  • Να συμβάλλει στην πολιτιστική ανάπτυξη, μέσα από την συμμετοχή των φοιτητών σε διάφορες εκδηλώσεις και τη συνεργασία άλλων φορέων πολιτισμού.
  • Να συνδράμει και να ενθαρρύνει την πνευματική, ψυχαγωγική και καλλιτεχνική δραστηριότητα των φοιτητών
  • Να υποστηρίζει τις εκπαιδευτικές, πολιτιστικές, συνδικαλιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας γενικότερα.
  • Να φιλοξενεί και να διοργανώνει καλλιτεχνικές και εν γένει πολιτιστικές δραστηριότητες, αναβαθμίζοντας το ρόλο του Πανεπιστημίου Κρήτης σε παράγοντα όχι μόνο ακαδημαϊκής αλλά και πολιτιστικής προσφοράς