Παρουσίαση

Το Φοιτητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κρήτης βρίσκεται στην Πανεπιστημιούπολη Βουτών Ηρακλείου. Λειτουργεί παρέχοντας τις υπηρεσίες του από το 2002, φιλοξενώντας τις ψυχαγωγικές, κοινωνικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες και ακαδημαϊκές εκδηλώσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης και των μελών εν γένει της πανεπιστημιακής κοινότητας, καθώς και άλλων φορέων γνώσης και πολιτισμού, αγκαλιάζοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων.